عنوان پروژه: پروژه 20واحدی مسکن بهزیستی شهرستان آباده

وضعیت پروژه: در حال اجرا
کارفرما:شرکت تعاونی مسکن مهر

گالری تصاویر

توضیحات پروژه

امکانات پروژه

پلان پروژه

زنبیل خرید