در حال بارگذاری

پروژه: پروژه مسکونی 43واحدی گامر

وضعیت پروژه: اتمام پروژه

گالری تصاویر

توضیحات پروژه

سال شروع پروژه: 1400
شهر محل اجرا پروژه: شیراز
آدرس دقیق پروژه: شیراز فرهنگشهر انتهای کوچه نوزدهم

امکانات پروژه

زنبیل خرید