BuildingCreated with Sketch.

فرم اطلاعات و شرایط همکاری پیمانکارن

اگر شما در حوزه ساختمان فعال هستد، اطلاعات و شرایط همکاری خود را با دقت وارد کنید تا توسط کارشناسان ما بررسی و برای همکاری با شما تماس بگیرند. 

اگر برای تکمیل فرم نیاز به راهنمایی دارید با کارشناسان ما تماس بگیرید

  • انواع فایل های مجاز : pdf.
    رزومه خود را در قالب فایل پی دی اف وارد کنید