موارد بیشتر به صورت لیست

عنوان پروژهتوضیحات

پروژه 39واحدی مجتمع خیرین علی ابن ابیطالب صفاشهر

کارفرما:موسسه خیریه علی ابن ابیطالب

پروژه 20واحدی مسکن بهزیستی شهرستان آباده

کارفرما:شرکت تعاونی مسکن مهر

کفسازی کارخانه کاشی صدف سرام استقلال آباده

کارفرما:کارخانه کاشی صدف سرام آباده

دبیرستان شبانه روزی امام خمینی اقلید

کارفرما:اداره کل نوسازی مدارس

دبیرستان امام خمینی شهرستان آباده

کارفرما:اداره کل نوسازی مدارس

مدرسه ابتدایی سمیه خرمبید

کارفرما:اداره کل نوسازی مدارس

هنرستان شبانه روزی خاتم الانبیا سوریان بوانات

کارفرما:اداره کل نوسازی مدارس

مدرسه راهنمایی شهید دستغیب جیان بوانات

کارفرما:اداره کل نوسازی مدارس

آموزشگاه متوسطه حجاب زرقان

کارفرما:اداره کل نوسازی مدارس

سلف سرویس دبیرستان الزهرا سوریان بوانات

کارفرما:اداره کل نوسازی مدارس

مدرسه ابتدایی متحدان دوازده ایزدخواست آباده

کارفرما:اداره کل نوسازی مدارس

نمازخانه آموزشگاه امام صادق بوانات

کارفرما:اداره کل نوسازی مدارس

نمازخانه پیش دانشگاهی امام خامنه ای آباده

کارفرما:اداره کل نوسازی مدارس

سلف سرویس آموزشکده فنی امام خمینی آباده

کارفرما:آموزشکده فنی امام خمینی

مدرسه ابتدایی غدیر سرچهان بوانات

کارفرما:اداره کل نوسازی مدارس

1 / 1
زنبیل خرید