عنوان پروژه: آماده سازی ومحوطه سازی پروژه148 واحدی میکن مهرآباده

وضعیت پروژه: در حال اجرا
کارفرما:نمایندگی مسکن مهرآباده

گالری تصاویر

توضیحات پروژه

امکانات پروژه

پلان پروژه

زنبیل خرید