عنوان پروژه: دبیرستان شبانه روزی امام خمینی اقلید

وضعیت پروژه: در حال اجرا
کارفرما:اداره کل نوسازی مدارس

گالری تصاویر

توضیحات پروژه

امکانات پروژه

پلان پروژه

زنبیل خرید