عنوان پروژه: مدرسه ابتدایی سمیه خرمبید

وضعیت پروژه: در حال اجرا
کارفرما:اداره کل نوسازی مدارس

گالری تصاویر

توضیحات پروژه

امکانات پروژه

پلان پروژه

زنبیل خرید