در حال بارگذاری

پروژه: پروژه احداث راه روستایی گنوه- سرپنیران

وضعیت پروژه: در حال اجرا
احداث 10200متر جاده

گالری تصاویر

توضیحات پروژه

سال شروع پروژه: 1401
درصد پیشرفت پروژه: 37%
شهر محل اجرا پروژه: ارسنجان

امکانات پروژه

زنبیل خرید